onsdag den 28. november 2012

Har man pligter som afdød?

I disse dage deltager jeg i Synsfaglige Netværksdage på IBOS (Instituttet for Blinde og Svagsynede) som led i min funktion som Handicapnøgleperson.
Her var der et spændende foredrag (med meget højt lixtal) holdt af en øjenlæge fra Glostrup om diverse øjensygdomme og deres behandlingsmuligheder.
Han var en del inde på hornhindesygdomme, der er i yderste konsekvens kræver transplantation.
Der er bare ikke donor-hornhinder nok. Mærkeligt nok, sagde han, for i forhold til andre organer, er hornhinderne forholdsvist enkle at aftage fra donor. Faktisk kan de aftages op til seks timer efter dødens indtræffen.
Nej, sagde han, det handler nok snarere om, at vi er for slappe i indstillingen til de pligter vi har efter vi er kreperet!
Ta' den!
Er du mon donor?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar