fredag den 23. november 2012

Overretssagfører Johansen (in spe?)

Maja har virkelig taget det skrevne sprog til sig og har opdaget nogle af de mange muligheder det rummer.
Forleden dag, et øjeblik inden jeg trådte ind af døren, havde Maja slået sig.
Da jeg jo ikke selv havde overværet det og da Maja tilsyneladende ikke havde tiltro til sin mors evne til at høre beretningen til ende, udformede hun en skriftlig redegørelse over ulykken, som var en retssag værdig.
Overskriften på redegørelsen er: "De va der jag slo maj". På tegningen ses en nøjagtig stedsangivelse og selve skaden er meget detaljeret beskrevet. Med pil og det hele.
Måske har vi her en fremtidig advokat? Hun går i hvert fald meget op i retfærdighed. I går udarbejdede hun et afkrydsningsskema med mindst hundrede felter med Milles navn sirligt skrevet i hvert og et af dem. Hver gang Mille opfører sig dårligt, sætter Maja kryds i et felt.
Der er allerede to krydser...

1 kommentar: