torsdag den 19. september 2013

Vellerup Vig


 


Hver dag kører vi forbi Vellerup Vig, som er et yndet sted for lystfiskere, kajakroer og andre naturnydere. Vi kører forbi på Vellerupvej, som krydser engene øst for Vigen. Her går der kvæg og græsser og her til morgen var de indhyldet i en utrolig smuk dis på begge sider af vejen.
Vi kommer oppe fra Vellerup Landsby, som ligger ca. 30 meter over havet og kører ned til bunden af engene ved vigen, som ligger ca. 1-3 meter over havet.
Den vestvendte Vellerup Vig er det yderste af en "druknet tunneldal" som, vist nok, er et usædvanligt fænomen på Sjælland i forhold til Østjylland, hvor der er mange tunneldale, herunder ØsterÅdalen ved Aalborg, Vejle Ådal og Illerup Ådal ved Skanderborg.
Tunneldale opstår, når floder af smeltevand eroderer landskabet under en gletsjer eller under Istidens islag i Danmark. Under denne proces er smeltevandet under voldsomt tryk fra isen, og der dannes dale i landskabet under islagene, der varierer i henhold til isens tryk samt vandafstrømningens omfang og hastighed.
Tunneldalen øst for Vigen fortsætter tre kilometer ind i landet forbi Egholm Slot. I stenalderen var hele tunneldalen en fjord, men efter landhævningen efter sidste istid (som begyndte for ca. 117.000 år siden og sluttede for ca. 11.500 år siden) skabtes engene.
Jeg gætter på, at en "druknet" tunneldal må være en del af en tunneldal, som efter landhævningen stadig er fyldt med havvand og således er blevet til en vig.
Det er et meget smuk landskab med en fascinerende historie og jeg nyder meget, at færdes der dagligt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar