fredag den 15. april 2016

Fugle-TV
Ligesom sidste år følger vi igen med i adskillige fuglereder,  hvor der er opsat webkameraer. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er i gang med et tre årigt projekt der hedder "Fugle Overalt" og er finansieret af Nordea Fonden. Formålet med projektet er at skabe øget opmærksomhed om naturbeskyttelse og fugle i Danmark. Især blandt danskere, der ikke normalt kigger på fugle. Herunder er redekameraerne et spændende tiltag.
Jeg vil mene, at vi i vores lille familie er mere fugleinteresseret og -observante end gennemsnittet. Når vi kører bil holder vi altid øje med rovfugle, gæs, hejrer og andre fugle. I vores have(r) er vi meget interesseret i fuglelivet og om der mon flytter nogle ind i vores utallige fuglekasse? Vi sørger også for at fodre flittigt.
Lige i går så vi, at der er ved at flytte et blåmejsepar ind i vores nye fuglekasse lige udenfor udestuen. Det bliver hyggeligt at følge med i deres liv med unger. Ellers var sidste store "live" fugleoplevelse de to tranetræk vi så fra haven.
Ellers følger vi med på tre webkameraer fra hhv. en havørnerede, hornuglerede og fiskehejrerede.

Havørnereden ligger i Fugleværnsfondens reservat Saksfjed-Hyllekrog på Lolland. Her er der pt. fuld vigør i reden, da deres to æg klækkede sidste uge og nu er der to små dunede ørneunger der skal fodres døgnet rundt. Reden er af og til et regulært kadaverhus fyldt med mere eller mindre hele harer, blishøns og fisk.

Følg med i havørnereden HER

Uglereden ligger i Jylland og er hjem for et par Stor Hornugle. Pt. ruger de på livet løs, men snart må der komme unger ud af de to æg. Man kan af og til se bytte såsom rotter ligge på lager i reden.

Følg med i uglereden HER

Fiskehejrerederne er filmet fra Frederiksberg Have, hvor der jo er en ret stor bestand af fiskehejrer. Der vises en del reder i et par trætoppe. Pt. ruger fuglene, men også her må der snart komme unger.

Følg med i fiskehejrereden HER

Ingen kommentarer:

Send en kommentar